Läkemedelsformuleringsgruppen

Läkemedels-formulering

I vår forskning utvecklar och använder vi cell- och datorbaserade testmetoder för att förstå hur läkemedel tas upp och sprids i våra kroppar.