Gröna och vita tablettkapslar

Svårlösliga läkemedel

Hur gör vi dem mer tillgängliga

Vår forskning

Vi har ett starkt intresse av att förstå de molekylära orsakerna, vilket resulterar i en dålig vattenhaltig löslighet och har etablerat verktyg för beräkningsvetenskap som styr formuleringsforskarna i framgångsrika utvecklingsvägar för en viss förening. Vi utvecklar för närvarande en virtuell tarm för att möjliggöra utvärderingsoptimering av nya dosformer i datorn istället för att använda sig av långa experiment eller djurstudier. Vår forskning inom området dåligt lösliga föreningar baseras i stor utsträckning på läkemedelsupplösning och permeationsstudier för att förutse t.ex. intestinal löslighet. Forskargruppen fokuserar också på utveckling av sofistikerade doseringsformer som omvandlar problematiska föreningar (dåligt lösliga, biologiska) till välfungerande orala läkemedel. Aktivering av formuleringar som utnyttjar lipidbaserade formuleringar, amorfa material, mesoporösa bärare och funktionaliserade läkemedelsbärare undersöks för närvarande. Additiv tillverkning och 3D-tryckning för att producera personliga läkemedel för att förbättra behandlingen och livskvaliteten hos allvarligt sjuka barn är ett av våra huvudmål.

Please see our English pages for details