Halvtidsseminarium, Niklas Handin

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Sal B7:101a
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Niklas Handin
  • Seminarium

Drug transporters and drug metabolizing enzymes: impact on drug exposure in healthy and cancer human tissues and cells