Bilden visar ett linjediagram med människosiluetter i från olika tider i livet i förgrunden och vita runda tabletter mot en gul bakgrund

Läkemedels-epidemiologi

Forskningsområdet läkemedelsepidemiologi belyser frågor kring läkemedelsanvändningen i befolkningen.

Välkommen till Läkemedelsepidemiologi

Välkommen till forskningssidan för läkemedelsepidemiologi – läran om läkemedelsanvändningen och dess effekter i befolkningen.

Vår forskning fokuserar på att beskriva och förstå hur läkemedel förskrivs, köps ut och används av olika befolkningsgrupper och vilka effekter vi ser i form av förbättrad hälsa, biverkningar och kostnader för läkemedelsterapin. Arbetssättet är främst registerstudier men vi gör också enkätundersökningar och kvalitativa studier.

Vi bedriver större forskningsprojekt inom fyra områden: Följsamhet, hjärt-kärlsjukdomar, COVID och läkemedel i miljön. 

Kontakta oss om du vill veta mer!

Senast uppdaterad: 2021-12-10