Vår forskning

Forskingen inom läkemedelsformulering om absorption, distribution och formulering av läkemedel och utveckling av nya in vitro- och datormodeller utförs inom olika forskargrupper (se nedan).