Har du frågor om ADME-studier?

Vi på UDOPP är experter på absorption, distribution, metabolism och exkretion (ADME) av läkemedel

Så kan UDOPP hjälpa dig

Turning Discoveries Into Innovation