Samhällsfarmaci

En vetenskaplig disciplin som behandlar läkemedlens roll för individer, populationer, organisationer och samhälle.