Seminarium, Drug transport across the Blood-Brain Barrier

  • Datum: –16.00
  • Plats: Sal C2:305
  • Föreläsare: Prof Dr Gert Fricker, Institut für Pharmazie & Molekulare Biotechnologie University of Heidelberg
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Andrea Treyer, Per Artursson
  • Seminarium