Disputation - Jennifer Leohr

Pharmacometric Characterization of Postprandial Responses and Taste Perception in Individuals with Obesity, Disputationen kommer fr a ske online via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63120705862

Titel: Pharmacometric Characterization of Postprandial Responses and Taste Perception in Individuals with Obesity
Avhandlingen finns tillgänglig här: DiVA

Disputationen kommer fr a att ske online: https://uu-se.zoom.us/j/63120705862

Fakultetsopponent: Docent Martin Adiels, Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Göteborgs universitet, Göteborg

Betygsnämnd:
Professor Bo Angelin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet/Institutionen för Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor Maria Eriksson Svensson, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet, Uppsala
Dr. Martin Bergstrand, Pharmetheus AB, Uppsala
Extra medlem: Docent Stina Syvänen, Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskaper, Uppsala Universitet, Uppsala

Ordföranden: Professor Christel Bergström, Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet, Uppsala