Forskningsseminarium om läkemedelsutveckling och användning

  • Datum: –13.30
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288
  • Föreläsare: Malin Johansson Östbring
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Maria Swartling
  • Seminarium

Pharmaceutical care in coronary heart disease - Intervention and interviews

Malin Johansson Östbring, MScPharm, är doktorand vid Institutionen för medicin och optometri (MEO), Linnéuniversitetet. Hon försvarar sin avhandling med samma namn i april.

Seminariet kommer att ske endast digitalt via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288

Varmt välkomna!