Forskningsseminarium om läkemedelsutveckling och användning

  • Datum: –14.15
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288
  • Föreläsare: Thierry Langer
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Madlen Hubert
  • Seminarium

Pharmacophores: Versatile Tools for Computer-Assisted Molecular Design

13:00 - 13:30
Pharmacophores: Versatile Tools for Computer-Assisted Molecular Design

Thierry Langer, är professor i farmaceutisk kemi, institutionen för farmaceutisk kemi, Universität Wien. Hans forskning fokuserar på dator-baserad molekyldesign.

13:30 - 14:15 "Pitches" från doktorander vid institutionen för farmaci

Seminariet är online via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288

Varmt välkomna!