Forskningsseminarium om läkemedelsutveckling och användning

  • Datum: –14.15
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288
  • Föreläsare: Anders Viberg
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Seminarium

How does a Health Technology Assessor (payer) use real world data (RWD)

13:00 - 13:30
How does a Health Technology Assessor (payer) use real world data (RWD)

Anders Viberg, MSc Pharm, PhD, disputerade i pharmakometri och arberat sedan 2 år som analytiker på TLV.

13:30 - 14:15 "Pitches" från doktorander vid institutionen för farmaci

Seminariet är online via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288

Varmt välkomna!