Disputation Oliver Hedge

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:107a
  • Doktorand: Oliver Hedge
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Farmaci (läkemedelsformulering)
  • Kontaktperson: Oliver Hedge
  • Disputation

Avhandlingens titel: Predicting oral performance of lipid-based formulations

Opponent: Prof. Frédéric Carrière, Bioenergetics and Protein Engineering laboratory of CNRS, Aix Marseille University, Marseille, Frankrike

Kommittémedlemmar:

-      Prof. Emma Sparr, professor vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi, Kemiska institutionen, Lunds universitet

-      Dr. Huiling Mu, lektor vid Institutionen för farmaceutisk fysisk och analytisk kemi, Köpenhamns universitet

-      Prof. em. Sven Engström, professor emeritus i farmaceutisk teknologi på Institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola

Ordförande för disputationsakten är Maria Kjellson, universitetslektor vid Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet.

Tid och plats för disputationen är 09:15 i sal A1:107a, BMC, Uppsala.