Samverkan

Vi samverkar även med omgivande samhälle, bland annat genom aktivt deltagande i Uppsala universitets arrangemang Scifest. 

Senast uppdaterad: 2021-05-18