Samverkan

Vi samverkar även med omgivande samhälle, bland annat genom aktivt deltagande i Uppsala universitets arrangemang Scifest.