Utbildning

Läs om våra kurser och utbildningar.

Vad vill du lära dig om läkemedel?

Hur läkemedel verkar, hur de tillverkas, hur de används både på individnivå och samhällsnivå eller något helt annat? Du kommer att hitta ett lämpligt utbildningsprogram eller en kurs hos oss i Uppsala!

Hur ser vårt utbud av kurser ut?

  • Vi har ett brett och varierat utbud av fristående och programbundna kurser om läkemedel
  • Vi har kurser både på grund- och avancerad nivå
  • Våra kurser uppdateras ständigt med nya forskningsrön
  • Kurserna leds av välutbildade och erfarna lärare som också är aktiva forskare
  • Undervisningen utförs av professorer, lektorer och adjunkter samt forskare och doktorander från forskargrupperna.
  • Många kurser har även externa gästföreläsare från läkemedelsindustrin, myndigheter och från andra delar av samhället.
  • Vad gör en apotekare eller en receptarie?

  • Apotekar och receptarieprogrammet på Uppsala universitet

  • Apotekarstudenten Helena berättar om Apotekarprogrammet

Senast uppdaterad: 2022-04-14